Користувацька угода

КОРИСТУВАЦЬКА УГОДА

Зміст Користувацької угоди Lessons.osvitabezmezh.com.ua (далі - «Угода»)

1.     Загальні положення Угоди

2.     Реєстрація користувача. Обліковий запис користувача

3.     Загальні положення про використання та зберігання

4.     Контент Користувача

5.     Умови використання сервісів Lessons.osvitabezmezh.com.ua

6.     Виключні права на зміст сервісів та контент

7.     Сайти та контент третіх осіб

8.     Реклама на сервісах Lessons.osvitabezmezh.com.ua

9.     Відсутність гарантій. Обмеження відповідальності

10.  Інші положення

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УГОДИ

1.1. ПП Парасюк Олена Олегівна, яка діє відповідно до законодавства України, пропонує користувачеві мережі Інтернет (далі - «Користувач») використовувати свої сервіси на умовах, викладених у цій Угоді. Угода набуває чинності з моменту підтвердження Користувачем згоди з її умовами в порядку, передбаченому в п. 1.4 Угоди.

1.2. Предметом цієї Угоди є всі існуючі на даний момент сервіси Lessons.osvitabezmezh.com.ua, умови використання яких посилаються на цю Угоду.

Користувач повідомлений та згоден, що будь-яке поліпшення та/або додавання нових сервісів Lessons.osvitabezmezh.com.ua також є предметом цієї Угоди.

1.3. Використання сервісів Lessons.osvitabezmezh.com.ua регулюється цією Угодою, а також наступними документами, які є невід'ємною частиною цієї Угоди: Політикою конфіденційності та захисту персональних даних, а також умовами використання окремих сервісів.

1.4. Користувач поінформований та згоден, що Угода може бути змінена  Lessons.osvitabezmezh.com.ua  без будь-якого спеціального сповіщення Користувача , нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція Угоди знаходиться на інтернет-сторінці за посиланням: https://Lessons.osvitabezmezh.com.ua/mod/page/view.php?id=5523&forceview=1

1.5. Починаючи використовувати Lessons.osvitabezmezh.com.ua  та/або його окремі функції, чи зареєструвавшись на сайті Lessons.osvitabezmezh.com.ua , Користувач вважається таким, що прийняв умови Угоди в повному обсязі, без будь-яких зауважень, застережень та винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким положенням Угоди, Користувач не має права використовувати сервіси Lessons.osvitabezmezh.com.ua.

У разі якщо Lessons.osvitabezmezh.com.ua були внесені будь-які зміни до Угоди в порядку, передбаченому п. 1.3 Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів Lessons.osvitabezmezh.com.ua.

2. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА. ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС КОРИСТУВАЧА

2.1. Для того, щоб використовувати Lessons.osvitabezmezh.com.ua, Користувачу необхідно здійснити процедуру реєстрації, в результаті якої для Користувача буде створений унікальний обліковий запис.

2.2. Реєструючись, Користувач зобов'язується:

2.2.1. надати достовірну та повну інформацію про себе на питання, які викладені в формі реєстрації;

2.2.2. підтримувати цю інформацію актуальною.

Якщо Користувач надає недостовірну інформацію або у Lessons.osvitabezmezh.com.ua є підстави вважати, що надана Користувачем інформація є неповна або недостовірна, Lessons.osvitabezmezh.com.ua має право на свій розсуд заблокувати або видалити обліковий запис Користувача та відмовити Користувачу в використанні своїх сервісів (або їх окремих функцій).

2.3. В разі необхідності Lessons.osvitabezmezh.com.ua залишає за собою право запросити додаткові відомості про Користувача.

2.4. Персональна інформація Користувача, що визначена Політикою конфіденційності та захисту персональних даних та яка міститься в обліковому записі Користувача, зберігається та обробляється Lessons.osvitabezmezh.com.ua відповідно до умов Політики конфіденційності та захисту персональних даних.

2.5. При реєстрації Користувач самостійно обирає собі пароль для доступу до облікового запису. Lessons.osvitabezmezh.com.ua самостійно надає логін для користувача, а також встановлює вимоги до паролю (довжина, допустимі символи і т.д.).

2.6. Користувач самостійно несе відповідальність за безпеку (в тому числі, стійкість до вгадування) обраного ним пароля для доступу до облікового запису, а також самостійно забезпечує його  конфіденційність. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії (а також їх наслідки) в межах або з використанням сервісів Lessons.osvitabezmezh.com.ua під обліковим записом Користувача, включаючи випадки добровільної передачі Користувачем даних для доступу до облікового запису Користувача третім особам на будь-яких умовах (у тому числі за договорами або угодами). При цьому всі дії в межах або з використанням сервісів Lessons.osvitabezmezh.com.ua під обліковим записом Користувача вважаються здійсненими самим Користувачем, за винятком випадків, коли Користувач, в порядку, передбаченому п. 2.7. Угоди, повідомив Lessons.osvitabezmezh.com.ua про несанкціонований доступ до сервісів Lessons.osvitabezmezh.com.ua з використанням облікового запису Користувача та/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності своїх засобів доступу до облікового запису (номера мобільного телефону, пароля або засобів двофакторної аутентифікації).

2.7. Користувач зобов'язаний негайно повідомити Lessons.osvitabezmezh.com.ua про будь-який випадок несанкціонованого (недозволеного Користувачем) доступу до сервісів Lessons.osvitabezmezh.com.ua з використанням облікового запису Користувача та/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності своїх засобів доступу до облікового запису. З метою безпеки Користувач зобов'язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм обліковим записом після закінчення кожної сесії роботи з сервісами Lessons.osvitabezmezh.com.ua. Lessons.osvitabezmezh.com.ua не несе відповідальності за можливу втрату або псування даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть виникнути через порушення Користувачем положень цієї Угоди.

2.8. Користувач не має права відтворювати, повторювати та копіювати, продавати та перепродавати, а також використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-які частини сервісів Lessons.osvitabezmezh.com.ua (включаючи контент, доступний Користувачу за допомогою сервісів), або доступ до них, крім тих випадків, коли Користувач отримав такий дозвіл від Lessons.osvitabezmezh.com.ua, або коли це прямо передбачено користувацькою угодою сервісу.

2.9. Lessons.osvitabezmezh.com.ua вправі заблокувати або видалити обліковий запис Користувача, а також заборонити доступ з використанням будь-якого облікового запису до певних сервісів Lessons.osvitabezmezh.com.ua, та видалити будь-який контент без пояснення причин, в тому числі у разі порушення Користувачем умов Угоди або умов інших документів, передбачених п. 1.3. Угоди.

2.10. Користувач має право в будь-який момент видалити свій обліковий запис на всіх сервісах Lessons.osvitabezmezh.com.ua або при наявності відповідної функції припинити його дію відносно деяких з них.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

3.1. Lessons.osvitabezmezh.com.ua має право встановлювати обмеження у використанні сервісів для всіх Користувачів, або для окремих категорій Користувачів (в залежності від місця перебування Користувача, мови, на якій надається сервіс і т.д.), в тому числі: наявність/відсутність окремих функцій сервісу, будь-якого іншого контенту; максимальну кількість звернень до сервісу за вказаний період часу; максимальний термін зберігання контенту; спеціальні параметри завантаження контенту і т.д. Lessons.osvitabezmezh.com.ua може заборонити автоматичне звернення до своїх сервісів, а також припинити прийом будь-якої інформації, згенерованої автоматично (наприклад, поштового спаму).

3.2. З метою захисту обладнання Користувача та власного обладнання Lessons.osvitabezmezh.com.ua має право обмежити прийом будь-яких повідомлень та їх доставку Користувачу, якщо такі повідомлення містять шкідливі програми або код, або якщо автоматичні засоби фільтрації та антивірусного захисту Lessons.osvitabezmezh.com.ua визначили наявність таких шкідливих програм або кодів в зазначених повідомленнях. Користувач поінформований та згоден з тим, що в зазначених цілях Lessons.osvitabezmezh.com.ua має право здійснювати аналіз та дослідження таких шкідливих програм та кодів, що містяться в зазначених повідомленнях для поліпшення якості роботи автоматичних засобів фільтрації та антивірусного захисту Lessons.osvitabezmezh.com.ua.

3.3. З метою підвищення якості сервісів Lessons.osvitabezmezh.com.ua та/або залучені нею для проведення опитування особи мають право здійснювати збір думок та відгуків Користувачів з різних питань шляхом направлення інформаційного повідомлення при черговому відвідуванні Користувачем сервісу або здійснення зв'язку за контактними даними, вказаними Користувачем в обліковому записі. Зібрані думки та відгуки можуть бути використані для формування статистичних даних, які можуть бути використані в сервісах Lessons.osvitabezmezh.com.ua.

4. КОНТЕНТ КОРИСТУВАЧА

4.1. Користувач самостійно несе відповідальність за відповідність змісту розміщуваного та/або розповсюджуваного Користувачем контенту вимогам чинного законодавства, включаючи відповідальність перед третіми особами у випадках, коли розміщення та/або розповсюдження Користувачем того чи іншого контенту або зміст контенту порушує права та законні інтереси третіх осіб, в тому числі особисті немайнові права авторів, інші інтелектуальні права третіх осіб, та/або посягає на належні їм нематеріальні блага.

4.2. Користувач визнає та погоджується з тим, що Lessons.osvitabezmezh.com.ua не несе зобов'язання переглядати контент будь-якого виду, що розміщується та/або розповсюджується Користувачем за допомогою сервісів Lessons.osvitabezmezh.com.ua, а також те, що Lessons.osvitabezmezh.com.ua має право (але не обов'язок), на свій розсуд, відмовити Користувачу в розміщенні та/або поширенні ним контенту, чи видалити будь-який контент, який доступний за допомогою сервісів Lessons.osvitabezmezh.com.ua. Користувач поінформований та погоджується з тим, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з використанням контенту, включаючи оцінку надійності, повноти та корисності такого контенту.

4.3. Користувач поінформований та погоджується з тим, що технологія роботи сервісів Lessons.osvitabezmezh.com.ua може вимагати копіювання (відтворення) контенту Користувача, а також переробки його Lessons.osvitabezmezh.com.ua для відповідності технічним вимогам того чи іншого сервісу.

5. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ Lessons.osvitabezmezh.com.ua

5.1. Користувач самостійно несе повну відповідальність перед третіми особами за свої дії, пов'язані з використанням сервісів Lessons.osvitabezmezh.com.ua, в тому числі, якщо такі дії призведуть до порушення прав та законних інтересів третіх осіб, а також за дотримання законодавства при використанні сервісів Lessons.osvitabezmezh.com.ua.

5.2. При використанні сервісів Lessons.osvitabezmezh.com.ua Користувачеві забороняється:

5.2.1. завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або поширювати контент, який є незаконним, шкідливим, наклепницьким, аморальним, демонструє (або є пропагандою) насильства і жорстокості, порушує права інтелектуальної власності, пропагує ненависть та/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить образи на адресу будь-яких осіб або організацій, містить елементи (або є пропагандою) порнографії, дитячої еротики, являє собою рекламу (або є пропагандою) послуг сексуального характеру (в тому числі під видом інших послуг), роз'яснює порядок виготовлення, застосування чи використання наркотичних речовин або їх аналогів, вибухових речовин або іншої зброї;

5.2.2. порушувати права третіх осіб, в тому числі неповнолітніх осіб та/або завдавати їм шкоди в будь-якій формі;

5.2.3. видавати себе за іншу людину або представника організації та/або спільноти без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників Lessons.osvitabezmezh.com.ua, за модераторів форумів, за власника сайту, а також застосовувати будь-які інші форми та способи незаконного представництва інших осіб в мережі, а також вводити Користувачів або Lessons.osvitabezmezh.com.ua в оману щодо властивостей та характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів;

5.2.4. завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким способом розміщувати та/або поширювати контент, при відсутності прав на такі дії згідно із законодавством або будь-якими договірними відносинами;

5.2.5. завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або поширювати недозволену законодавством рекламну інформацію, спам (в тому числі пошуковий), списки чужих адрес електронної пошти, схеми «пірамід», багаторівневого (мережевого) маркетингу (MLM), системи інтернет-заробітку та e-mail-бізнесів, а також використовувати сервіси Lessons.osvitabezmezh.com.ua для участі в цих заходах, або використовувати сервіси Lessons.osvitabezmezh.com.ua, виключно для перенаправлення Користувачів на сторінки інших доменів;

5.2.6. завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або поширювати будь-які матеріали, що містять віруси або інші комп'ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного обладнання або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів та програми для їх генерації, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в мережі Інтернет, а також розміщення посилань на вищезгадану інформацію;

5.2.7. збирати та зберігати персональні дані інших осіб;

5.2.8. порушувати нормальну роботу сервісів Lessons.osvitabezmezh.com.ua;

5.2.9. сприяти діям, спрямованим на порушення обмежень та заборон, що накладаються Угодою;

5.2.10. іншим чином порушувати норми законодавства, в тому числі норми міжнародного права.

6. ВИКЛЮЧНІ ПРАВА НА ЗМІСТ ТА КОНТЕНТ

6.1. Всі об'єкти, доступні за допомогою сервісів Lessons.osvitabezmezh.com.ua, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки та інші об'єкти, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Lessons.osvitabezmezh.com.ua, є об'єктами виключних прав Lessons.osvitabezmezh.com.ua, Користувачів та інших правовласників.

6.2. Використання контенту, а також будь-яких інших елементів сервісів можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим сервісом Lessons.osvitabezmezh.com.ua. Жодні елементи змісту сервісів Lessons.osvitabezmezh.com.ua, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Lessons.osvitabezmezh.com.ua, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням маються на увазі, в тому числі: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі, відображення у розіграші і т.д. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством або умовами використання того чи іншого сервісу Lessons.osvitabezmezh.com.ua.

Використання Користувачем елементів змісту сервісів Lessons.osvitabezmezh.com.ua, а також будь-якого контенту для особистого некомерційного використання, допускається за умови збереження всіх знаків охорони авторського права, суміжних прав, знаків на товари та послуги, інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора/найменування правовласника в незмінному вигляді, збереженні відповідного об'єкта в незмінному вигляді. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством або призначеними для Користувача угодами того чи іншого сервісу Lessons.osvitabezmezh.com.ua.

7. САЙТИ ТА КОНТЕНТ ТРЕТІХ ОСІБ

7.1. Сервіси Lessons.osvitabezmezh.com.ua можуть містити посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб). Зазначені треті особи та їх контент не перевіряються Lessons.osvitabezmezh.com.ua на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, законності і т.п.). Lessons.osvitabezmezh.com.ua не несе відповідальність за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ з використанням сервісів Lessons.osvitabezmezh.com.ua, в тому числі, за будь-які думки або твердження, виражені на сайтах третіх осіб, рекламу і т.п., а також за доступність таких сайтів або контенту і наслідки їх використання Користувачем.

7.2. Посилання (в будь-якій формі) на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, що розміщена на сервісах Lessons.osvitabezmezh.com.ua, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг, діяльності) з боку Lessons.osvitabezmezh.com.ua, за винятком випадків, коли на це прямо вказується на ресурсах Lessons.osvitabezmezh.com.ua.

8. РЕКЛАМА НА СЕРВІСАХ Lessons.osvitabezmezh.com.ua

8.1. Lessons.osvitabezmezh.com.ua несе відповідальність за рекламу, розміщену на сервісах Lessons.osvitabezmezh.com.ua, в межах, встановлених законодавством України.

9. ВІДСУТНІСТЬ ГАРАНТІЙ, ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

9.1. Користувач використовує сервіси Lessons.osvitabezmezh.com.ua на свій власний ризик. Сервіси Lessons.osvitabezmezh.com.ua надаються за принципом «як є». Lessons.osvitabezmezh.com.ua не несе відповідальність, в тому числі за відповідність сервісів цілям Користувача.

9.2. Lessons.osvitabezmezh.com.ua не гарантує, що: сервіси відповідають/відповідатимуть вимогам Користувача; сервіси будуть надаватися безперервно, швидко, надійно та без помилок; результати, які можуть бути отримані з використанням сервісів, будуть точними та надійними, та можуть використовуватися для будь-яких цілей або в будь-якій якості (наприклад, для встановлення та/або підтвердження будь-яких фактів); якість будь-якого продукту, послуги, інформації та ін., отриманих з використанням сервісів, буде відповідати очікуванням Користувача.

9.3. Будь-яка інформація та/або матеріали (в тому числі завантажуване ПЗ, листи, будь-які інструкції та посібники до дії і т.д.), доступ до яких Користувач отримує з використанням сервісів Lessons.osvitabezmezh.com.ua, Користувач може використовувати на свій власний страх та ризик, та самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання зазначеної інформації та/або матеріалів, в тому числі за шкоду, яку це може заподіяти комп'ютеру Користувача або третіх осіб, за втрату даних або будь-яку іншу шкоду.

9.4. Lessons.osvitabezmezh.com.ua не несе відповідальність за будь-які види збитків, що виникли внаслідок використання Користувачем сервісів Lessons.osvitabezmezh.com.ua або окремих частин/функцій сервісів.

9.5. За будь-яких обставин відповідальність Lessons.osvitabezmezh.com.ua відповідно до статті 22 Цивільного кодексу України обмежена 5 000,00 (п'ятьма тисячами) гривень України та стягується при наявності в діях Lessons.osvitabezmezh.com.ua вини (документально підтвердженої).

10. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Ця Угода являє собою договір між Користувачем та Lessons.osvitabezmezh.com.ua щодо порядку використання сервісів Lessons.osvitabezmezh.com.ua, та замінює собою всі попередні угоди між Користувачем та Lessons.osvitabezmezh.com.ua.

10.2. Ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, що не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України. Скрізь по тексту цієї Угоди, якщо явно не зазначено інше, під терміном «законодавство» розуміється законодавство України.

10.3. Відносно послуг, що надаються в рамках цієї Угоди на безоплатній основі, норми про захист прав споживачів, передбачені законодавством України, не можуть бути застосованими до відносин між Користувачем та Lessons.osvitabezmezh.com.ua.

10.4. Ніщо в Угоді не тлумачиться як встановлення між Користувачем та Lessons.osvitabezmezh.com.ua агентських відносин, відносин спільної діяльності, відносин особистого найму, або будь-яких інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

10.5. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не буде впливати на дійсність або застосування інших положень Угоди.

10.6. Бездіяльність з боку Lessons.osvitabezmezh.com.ua в разі порушення Користувачем або іншими користувачами положень Угоди не позбавляє Lessons.osvitabezmezh.com.ua права застосовувати відповідні дії щодо захисту своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови Lessons.osvitabezmezh.com.ua від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних або схожих порушень.

10.7. Ця Угода складена українською мовою.

Остання зміна: понеділок 18 січня 2021 17:21